ხშირად დასმული კითხვები

კულტურის და განათლების ფონდს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შემდეგ მისამართზე – inquiries@cef.org.ge

კულტურის და განათლების ფონდი ღიაა ნებისმიერ ფიზიკურ პირსა და ორგანიზაციასთან თანამშრომლობისთვის. თუ გაქვთ საინტერესო იდეა, ან პროექტი და თვლით რომ ჩვენი თანამშრომლობა საზოგადოებისთვის სასარგებლო იქნება გამოგვივზავნეთ ინტერესის გამოხატვის წერილი მისამართზე inquiries@cef.org.ge

*გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ფონდი არ გასცემს გრანტს

კულტურის და განათლების ფონდი გრანტს არ გასცემს

კულტურის და განათლების ფონდი წარმოადგენს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად შექმნილ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს, რომლის საქმიანობაც უმეტესად მიმართულია კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და ახალგაზრდული პროექტებისა და პროგრამების განხორციელებისკენ.

Load More